יום כדור הארץ בקנדה

הראשון חגגו בארצות הברית בשנת 1970 כדי לכבד את הלידה של התנועה הסביבתית וכדי לזהות את האיומים הפלנטה שלנו פונה, היום יום כדור הארץ הוא חגג ברחבי העולם.

נכון לעכשיו, יום כדור הארץ הוא ציין ב 175 מדינות מנוהל על ידי ארגון ללא מטרות רווח יום כדור הארץ רשת.

בתי ספר קנדיים בדרך כלל תיצור חלק מהתכנות הקשורות ליום כדור הארץ ב -22 באפריל ולעודד תלמידים להביא ארוחות ללא מזון ובמהלך יוזמות אחרות שיש להן השפעה חיובית על הסביבה.

התייעץ עם אתר האינטרנט של ממשלתך המקומית עבור פעילויות בקהילה שלך.